top of page
Search
  • גיימר

וולפנשטיין 2-בלאזקוביץ' במוות קליני

החלק השני מהפתיח של וולפנשטיין 2 הוא אחד הסרטונים החזקים והמצמררים ביותר שהעליתי לבלוג, לא מיועד לצפייה לכל אחד, ולילדים בשום אופן ⛔


בלאזקוביץ' שנפצע קשה בהפצצה מסוף המשחק הראשון נמצא במצב של מוות קליני, בזמן שאנשי המחתרת היהודית מנתחים אותי על המסוק ומוציאים לו איברים מתוך הגוף (חתכתי), אנו חווים פלאשבקים לילדותו הקשה תחת אביו הנאצי המתעלל, כשמנגד אימו היהודייה האוהבת.

ביקורת המשחק הקודם מ-2014 "וולפנשטיין הסדר החדש"


Commentaires


bottom of page